П О К А Н А

Община Сливен ви кани на пресконференция по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”.

● 16 декември /сряда/ 2015, 11.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен


Община Сливен ви кани на кръгли маси за обществено обсъждане по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Провеждането на събитията ще бъде в залата на Областен информационен център /ОИЦ/-Сливен, по следния график:

28 април /вторник/ 2015г.

● 14.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на кръстовище „Розова градина”

● 16.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на поречие на река Асеновска

30 април /четвъртък/ 2015г.
● 9.30 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на парк „Хамам баир”

● 11.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на изложбена зала „Сирак Скитник”

● 13.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на детска градина „Папазян”

● 14.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на детска градина „Детство”

● 15.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на детска градина „Калина”

● 16.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на детска градина „Мак”

● 17.00 ч. в залата на ОИЦ-Сливен:
Кръгла маса за обсъждане на идейни предложения във връзка с проектиране на детска градина „Зорница”

 

 


 

Пресконференция относно целите, дейностите и очакваните резултати за популяризацията на ОПРР и бюджетната линия сред обществеността и осигуряване на широка публичност.

ПОКАНА ДО МЕДИИ И ИНСТИТУЦИИ

„Уважаеми дами и господа, представители на медиите,

Във връзка с изпълнението на проект № BG161PO001/5-02/2012/032 '' Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период '', по ОП '' Регионално развитие ''. Участие ще вземат: инж. Кольо Милев- кмет на Община Сливен, инж.Румен Стоилов- Зам.кмет, инж. Иван Манчев - Зам.кмет, екипа по управление на проекта и представители на обединение '' ППМ-ИТК '' - изпълнител на обществена поръчка. Ви каним да участвате в начална пресконференция по повод реализация на проекта.

Проектът се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие '', финансиран  от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Пресконференцията ще се проведе на 01.12.2014г. от 14,00 часа в зала ''Май '' на Община Сливен. Непосредствено след това, от 14.30 часа в зала '' Май '' ще стартира обществено обсъждане на представените по време на пресконференцията варианти за развитие на обществения градски транспорт в град Сливен.”

Дата: 01.12.2014 (понеделник)
Час: 14:00
Място: зала Май, община Сливен